>

 Hotărâre număr din 2010-11-24 11:22:00 Nr. 41 din 17 ianuarie 2007 pentru abrogarea unor acte normative din domeniile detergenţilor şi îngrăşămintelorHOTĂRÂRE Nr. 41 din 17 ianuarie 2007 pentru abrogarea unor acte normative din domeniile detergenţilor şi îngrăşămintelor

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 24 ianuarie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 2 din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele acte normative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 527/2001 privind stabilirea gradului minim de biodegradabilitate a agenţilor de suprafaţă conţinuţi în detergenţi, produse de întreţinere şi produse de curăţat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 iunie 2001;

b) Hotărârea Guvernului nr. 745/1999 pentru aprobarea Normelor privind etichetarea detergenţilor, a produselor de întreţinere şi a produselor de curăţat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 17 septembrie 1999;

c) Hotărârea Guvernului nr. 2.009/2004 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 8 decembrie 2004;

d) Hotărârea Guvernului nr. 716/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a îngrăşămintelor chimice din producţia internă şi din import, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 14 august 2001;

e) Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 358/2001 privind aprobarea  metodelor de analiză pentru determinarea şi verificarea compoziţiei chimice a îngrăşămintelor chimice şi a unor caracteristici specifice pentru îngrăşămintele chimice simple pe bază de azotat de amoniu şi conţinut mare de azot, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 şi 190 bis din 20 martie 2002.

PRIM-MINISTRU  

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei şi comerţului,

Eugen Ţapu-Nazare,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul agriculturii,

pădurilor şi dezvoltării rurale,

Dan Ştefan Motreanu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finanţelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.